08-6272177

מבנה אנרגיה - אוניברסיטת בן גוריון

שטח כולל של כ-7,500 מ"ר, מיועד לשרת את הקמפוס הצפוני המוקם בימים אלו.

המבנה הינו קונבנציונאלי מבטון וקונסטרוקציית פלדה.