08-6272177

מתחם C צומת בית הגדי

מתחם C צומת בית הגדי