08-6272177

גשר הצינורות באר שבע

גשר הצינורות באר שבע