08-6272177

המוצר כבר קיים בעגלה

חוות דעת באתר הפרויקט

חוות דעת באתר הפרויקט

שירות חוות דעת מקצועית בע"פ בתחום ההנדסה האזרחית באתר הפרויקט.

השירות ניתן ללא כתיבת דוח חוות דעת.

השירות ניתן באזור באר שבע והסביבה (מחוץ לאזור זה בתוספת תשלום).

עלות השירות: 500 ₪