08-6272177

קרן גולדברג

 מהנדסת אזרחית, מנהלת פרויקטים ומתמחה בקונסטרוקציות מבנים.

צור קשר עם קרן גולדברג