08-6272177

אנטונינה סטביצקי

מהנדסת אזרחית,  התמחות וניסיון רב בתכנון קונסטרוקציות ובהנדסה הידראולית בישראל
ובברית-המועצות.

צור קשר עם אנטונינה סטביצקי