08-6272177

יוסף פחימה

הנדסאי בנין

עורך מכרזים: כתבי כמויות, חישובי כמויות ומפרטים.

צור קשר עם יוסף פחימה