08-6272177

שלומי חזן

מהנדס אזרחי, מתמחה בתכנון קונסטרוקציות פלדה ובטון, מרצה קורס "קונסטרוקציות פלדה"               
במכללת סמי שמעון.

צור קשר עם שלומי חזן